83S White

83S White

83S White

  • Made in : Nhật Bản
  • Status : Còn Hàng

  • Công dụng: Kết dính ống nước
    Manufacturer Standard
    Sản xuất: Nhật Bản