Ha Noi City - Dong Anh - 5000 to 50000m2 - 55.000VND/m2

Ha Noi City - Dong Anh - 5000 to 50000m2 - 55.000VND/m2

Ha Noi City - Dong Anh - 5000 to 50000m2 - 55.000VND/m2


Thời gian thuê 1 đến 3 năm,  điện 3 pha 100 A
Zalo
favebook
favebook
favebook
info@ecobuy.com.vn