media & news


Vinh Phuc Province - investment promotion Apr 2022

Vĩnh Phúc xúc tiến thu hút đầu tư từ Đài Loan (Trung Quốc) (vccinews.vn)


Quang Ninh Province - investment promotion Dec 2021

Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh Quảng Ninh 2021 - Báo Quảng Ninh điện tử (baoquangninh.com.vn)

 
VIR newspaper interview Ecobuy: Hospitality turns heads of Japanese investors

https://www.vir.com.vn/hospitality-turns-heads-of-japanese-investors-78704.html


VIR newspaper interview Ecobuy: Manufacturers’ work cut out to locate suitable industrial plots

https://www.vir.com.vn/manufacturers-work-cut-out-to-locate-suitable-industrial-plots-78765.html


VIR newspaper interview Ecobuy: Rising lease rates could discourage relocation spirit

https://www.vir.com.vn/rising-lease-rates-could-discourage-relocation-spirit-77404.html


VIR newspaper interview Ecobuy: Vietnamese agriculture strengthened

https://www.vir.com.vn/vietnamese-agriculture-strengthened-by-ma-69749.html

Zalo
favebook
favebook
favebook
info@ecobuy.com.vn & hieule@ecobuy.com.vn